O livro que literalmente vem de outro mundo. Faça download e leia-o!

O Movimento Raeliano

Hướng dẫn bởi Rael (Vietnamese)

 facebook  google ReTweet

Thiền hòa hợp với vô tận - WAV Format (430MB)

Thời gian : 28:24

Kích thước : 430 MB

Tác giả : Maitreya Rael

Âm nhạc : Daniel Héroux

Giọng đọc : Binh Nguyen

Với sự tham gia, giúp đỡ đặc biệt của Marcel St-Arneault

Tải :

Tải về

**********
Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng tai nghe, với tai nghe bạn sẽ nghe được đầy đủ những âm thanh hơn.
Autor: Rael
Tamanho do Arquivo: 430,09 Mb
Downloads: 2651